Checklist winterstalling

 • Motor: de jaarlijkse servicebeurt moet beslist voor de winter gebeuren en bestaat in elk geval uit het verversen van de smeerolie.
 • Olie- en brandstoffilter vervangen.
 • Klepspeling controleren en eventueel afstellen.
 • Brandstofsysteem: dieseltank geheel vullen. Bezinksel en water aftappen uit waterafscheider of groffilter.
 • Oliepeil keerkoppeling controleren (olie hoeft niet jaarlijks te worden ververst)
 • Slangen en leidingen controleren en zo nodig vervangen.
 • V-snaren controleren en zo nodig vervangen.
 • Koelsysteem (buitenboord gedeelte): aftappen en vullen met antivries.
 • Wierfilter reinigen en watervrij maken.
 • Rubber waaier (impeller) in de koelwaterpomp controleren en zo nodig vervangen.
 • Beluchter in buitenboord gedeelte controleren op goede werking.
 • Indirecte koeling en kielkoeling: niveau en vriespunt van koelvloeistof controleren.
 • Schroefasafdichtng: onderhoud afhankelijk van type afdichting. Zie voorschriften van de fabrikant.
 • Vetgesmeerde schroefas: vetpers aandraaien tot geëmulgeerd vet bij buitenlager is verdwenen.
 • Watergesmeerde schroefas: geen speciaal onderhoud.
 • Saildrive: wanneer het schip op het land overwintert, rubber manchet laten controleren en de nota bewaren voor de verzekering (zie garantietermijn c.q. het onderhoudsvoorschrift).
 • Accu’s volledig laden voordat ze de winter ingaan. Dit geldt ook voor onderhoudsvrije accu’s. Goed geladen accu’s kunnen strenge vorst zonder probleem doorstaan. Met walstroom en een automatische acculader kunnen kajuitverlichting, kachel en dergelijke tijdens de winterklussen gewoon in gebruik blijven.
 • Gasinstallatie: gasflessen van boord halen en op een droge, goed geventileerde plaats opslaan. Als u wilt doorvaren tijdens de winter
  moet u weten dat bij vorst butaangas onbruikbaar is. Overschakelen op vorstbestendig propaangas vereist een ander reduceerventiel. Laat u voorlichten door een vakman. Vergeet niet om de gasinstallatie minimaal één keer per jaar te controleren op lekkage.
 • Drinkwatersysteem tanks legen; leidingen pomp (hydrofoor), boiler en kranen watervrij maken.
 • Elektronische apparatuur; marifoon, GPS, navtex e.d. staan bloot aan diefstal, condens en corrosie. Het is dan ook beter deze apparaten te demonteren en thuis op te slaan.
 • Vuilwatertank: geurfilter vervangen, tank spoelen met buitenwater en bij walstation legen.
 • Boordtoilet: reinigen, watervrij maken en de pomp smeren (doorspoelen met bijv. olijfolie, dit voorkomt het uitdrogen van rubber). Daarnaast ontkalken en doorspoelen met antivries.
 • Reddingsvlot: keuringsdatum controleren, zo nodig laten keuren, Indien u dat wenst verzorgen wij de keuring van uw reddingsvlot. Vlot en/of automatische reddingsvesten kunt u afgeven bij ons op kantoor.
 • Automatische reddingsvesten: zouttablet controleren en zo nodig vervangen. Zie voorschrift van de fabrikant voor servicebeurt CO2 patroon of drijflichaam.
 • Brandblusser: let op periodieke keuring. Bij sproeischuimblussers: let op vorstbestendigheid, anders vorstvrij opslaan. Indien u wilt verzorgen wij eventueel de keuring.
 • Controleren op beschadigingen als roest, rot en osmoseblaren.
 • Anodes inspecteren (bij meer dan 50% aantasting: vervangen).
 • Speling van de schroefaslagering controleren (mag niet meer zijn dan 1 mm).
 • Schoepenwieltje van log: schoonmaken en “blinde-stop” plaatsen of er een stukje tape over plakken. Het logwieltje slijt door draaiing vanwege de wind.
 • Huiddoorvoeren, afsluiters bij overwinteren op de wal: buitenboordkranen openen en watervrij maken. Eventueel slangen loskoppelen en doorblazen.
 • Bij gebruik afdekkleden voor de winterstalling, zowel op het land als in het water adviseren wij stevige, door zeilmakers gemaakte kleden.
 • Gebruik beslist geen dunne PVC kleden. Onze ervaring leert dat deze stuk waaien en schade aan de gelcoat van uw schip en het schip van uw buren aanbrengen.
 • Huiddoorvoeren: slangen boven de waterlijn loskoppelen, doorblazen en buitenboordkranen sluiten, of vullen met antivries.
 • Kuiplozingen: stuk vriezen voorkomt u door een eindje afgedopte slang in de doorvoer te steken.
 • Maak uw schip vast met dubbele landvasten, om de meerpaal en door de beugel. Op deze manier schiet uw landvast met hoogwater niet over de meerpaal. Gebruik de middenkikker op uw schip om een lange landvast vanaf de meerpaal vast te maken.
 • Laat een reservesleutel achter op het havenkantoor, zodat de havenmeester bij calamiteiten direct actie kan ondernemen.
 • Zitkussens en matrassen: rechtop zetten. Beter is het om deze mee naar huis te nemen of droog op te slaan in de stalling boven het havenkantoor.
 • Ventilate: alle roosters en luchthappers open zetten. Eventueel actieve (elektrische) en/of passieve (vochtvreters) luchtontvochtigers plaatsen. Dit voorkomt schimmelvorming.

Wij attenderen u er op dat ambtenaren van de milieudienst met grote regelmaat controleren op naleving van onderstaande regels. Voorkom een hoge boete en houdt u aan de regels!

 • Alleen antifouling gebruiken met een Nederlands toelatingsnummer.
 • Bij schuur- en schilderwerkzaamheden is bodembedekkend materiaal verplicht.
 • Bij machinaal schuren bent u verplicht het vrijgekomen schuurstof op te vangen in een stofzak (mechanische stofafzuiging).
 • Laat geen aangebroken / lege verfblikken onder uw schip staan, verwijder deze in de daarvoor aanwezige afvalcontainers.
 • Wanneer er slijp- / laswerkzaamheden aan een stalen schip plaats
  gaan vinden, dient u dit eerst te melden op het havenkantoor. Dit soort werkzaamheden mogen namelijk alleen plaatsvinden in de werkplaats.
 • U dient op de hoogte te zijn van het haven – en werfreglement.
 • U dient na gedane werkzaamheden uw plaats schoon achter te laten.

Copyright © 2019 Seabell Watersport